کارت خرید

یافتن محصولها و سرویس ها

1000 مگابایت
102,000تومان سالانه
آپتایم 99.9٪ واقعی
پشتیبان گیری یا Backup هفتگی
کنترل پانل قدرتمند Plesk 12 وسیستم عامل Windows Server 2012
امکانات نامحدود (Email,FTP,Domain Allias...,)
امکان انصراف از سرویس و بازگشت وجه تا 3 روز
امکان استفاده از ASP.NET 3.5 , 4.6
بانک های اطلاعاتی MS SQL 2012 و MS SQL 2008 و MySQL 5.1
امکان استفاده از PHP 5.2 , 5.3 , 5.4
پشتیبانی از CrystalReports و UrlRewriter
پشتیبانی از معماری نرم افزاری MVC نسخه 5.2.3
20 گیگابایت پهنای باند
2 دیتابیس MSSQL
نامحدود دیتابیس MYSQL
پارک دامین نامحدود
کنترل پنل پلسک
سیستم عامل ویندوز2000 مگابایت
130,000تومان سالانه
آپتایم 99.9٪ واقعی
پشتیبان گیری یا Backup هفتگی
کنترل پانل قدرتمند Plesk 12 وسیستم عامل Windows Server 2012
امکانات نامحدود (Email,FTP,Domain Allias...,)
امکان انصراف از سرویس و بازگشت وجه تا 3 روز
امکان استفاده از ASP.NET 3.5 , 4.6
بانک های اطلاعاتی MS SQL 2012 و MS SQL 2008 و MySQL 5.1
امکان استفاده از PHP 5.2 , 5.3 , 5.4
پشتیبانی از CrystalReports و UrlRewriter
پشتیبانی از معماری نرم افزاری MVC نسخه 5.2.3
20 گیگابایت پهنای باند
2 دیتابیس MSSQL
نامحدود دیتابیس MYSQL
پارک دامین نامحدود
کنترل پنل پلسک
سیستم عامل ویندوز