کارت خرید

یافتن محصولها و سرویس ها

1000 مگابایت
195,000تومان سالانه
100 گیگابایت پهنای باند
SSD پر سرعت
سیستم عامل لینوکس ، سی پنل
امکان ریستور بک آپ و ریست هاست
سازگاری کامل با موتورهای جستجو2000 مگابایت
224,000تومان سالانه
200 گیگابایت پهنای باند
SSD پر سرعت
سیستم عامل لینوکس ، سی پنل
امکان ریستور بک آپ و ریست هاست
سازگاری کامل با موتورهای جستجو3000 مگابایت
255,000تومان سالانه
300 گیگابایت پهنای باند
SSD پر سرعت
سیستم عامل لینوکس ، سی پنل
امکان ریستور بک آپ و ریست هاست
سازگاری کامل با موتورهای جستجو5000 مگابایت
285,000تومان سالانه
400 گیگابایت پهنای باند
SSD پر سرعت
سیستم عامل لینوکس ، سی پنل
امکان ریستور بک آپ و ریست هاست
سازگاری کامل با موتورهای جستجو