سلة المشتريات

تصفح الخدمات والمنتجات

200 مگابایت
35,000تومان سنوي
SSD پرسرعت
آپتایم 99.9
به همراه کارت گارانتی
امنیت بالا
ترافیک ماهانه نامحدود
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود500 مگابایت
50,000تومان سنوي
SSD پرسرعت
آپتایم 99.9
به همراه کارت گارانتی
امنیت بالا
ترافیک ماهانه نامحدود
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود1000 مگابایت
65,000تومان سنوي
SSD پرسرعت
آپتایم 99.9
به همراه کارت گارانتی
امنیت بالا
ترافیک ماهانه نامحدود
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود2000 مگابایت
100,000تومان سنوي
SSD پرسرعت
آپتایم 99.9
به همراه کارت گارانتی
امنیت بالا
ترافیک ماهانه نامحدود
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود3000 مگابایت
155,000تومان سنوي
SSD پرسرعت
آپتایم 99.9
به همراه کارت گارانتی
امنیت بالا
ترافیک ماهانه نامحدود
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود